Slapeloosheid en vermoeidheid door migraine of hoofdpijn aanpakken m.b.v. shiatsu / acupressuur

Slapeloosheid en vermoeidheid zijn aan te pakken door gebruik te maken van shiatsu behandelingen. Door shiatsu wordt de energie in evenwicht gebracht met als gevolg dat je beter slaapt en je energie weer terugkomt.


In een internationale wetenschappelijke studie gepubliceerd in Pubmed in mei 2019 is de werkzaamheid van shiatsu aangetoond.

Hieronder volgt de samenvatting van de studie.

Gerandomiseerde gecontroleerde studie complementeert Ther Clin Pract

2019 mei;35:374-380. doi: 10.1016/j.ctcp.2018.10.011. Epub 2018 19 okt.

De impact van zelf-toegediende acupressuur op slaapkwaliteit en vermoeidheid bij patiënten met migraine: een gerandomiseerde gecontroleerde studie


Achtergrond en doel: Slecht slapen en vermoeidheid behoren tot de meest voorkomende klachten van patiënten met migraine. Deze problemen kunnen leiden tot verschillende negatieve gevolgen, zoals hoofdpijn. Deze studie was gericht op het onderzoeken van de effecten van zelf-toegediende acupressuur op de slaapkwaliteit en vermoeidheid bij patiënten met migraine.


Methoden: Deze dubbelblinde gerandomiseerde gecontroleerde studie werd in 2016 uitgevoerd bij 76 patiënten die leden aan migraine zonder aura. Patiënten werden gemakkelijk geselecteerd uit de neurologiekliniek van het academisch ziekenhuis Valiasr (PBUH) en willekeurig toegewezen aan een acupressuurgroep (n = 38) of een schijnacupressuurgroep (n = 38). Instrumenten voor gegevensverzameling waren een demografische vragenlijst, Pittsburg Sleep Quality Index en Fatigue Severity Scale. Patiënten in de acupressuur- en de schijnacupressuurgroep werden getraind om gedurende vier opeenvolgende weken driemaal per week voor het slapengaan acupressuur toe te passen op respectievelijk acupunten en schijnpunten. De gegevens werden geanalyseerd via de Chi-kwadraat-, de onafhankelijke steekproef t, de gepaarde steekproef t en de ANCOVA-tests op het significantieniveau van minder dan 0,05.


Resultaten: Na controle van de gemiddelde scores van de slaapkwaliteit bij baseline, werd er geen significant verschil gevonden tussen de slaapkwaliteit van de twee groepen na interventie (P > 0,05). De gemiddelde scores van vermoeidheid namen significant af in zowel acupressuur- als schijnacupressuurgroepen (P <0,05). De afname in de acupressuurgroep was echter significant groter dan in de schijnacupressuurgroep (P <0,05).


Conclusie: Als een niet-invasieve niet-farmacologische therapie kan acupressuur de vermoeidheid bij patiënten met migraine aanzienlijk verminderen.

Alle blogs
Recente blogs
Archief
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square