Stress, angst en depressie kunnen met shiatsu therapie worden behandeld.

Stress, angst en depressie kunnen met shiatsu therapie worden behandeld.

Bij een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van acupressuur op depressie, angst en stress bij patiënten met hemodialyse is gebleken dat shiatsu therapie (acupressuur) die driemaal per week gedurende vier weken werd toegediend, in staat was om depressie, angst, stress en algemene psychische problemen bij patiënten met hemodialyse significant te verminderen.

Het algehele psychologische welbevinden werd verbeterd door shiatsu therapie volgens de omschreven behandeling toe te passen.

Wetenschappelijk onderzoek

Gepubliceerd in Elsevier en Pubmed in 2014.

ACHTERGROND:

Patiënten met nierziekte in het eindstadium bij hemodialyse worden beïnvloed door fysiologische en psychologische stressfactoren, die bijdragen aan een slechte kwaliteit van leven en negatieve klinische uitkomsten. Depressie, angst en stress komen veel voor in deze populatie. Effectieve interventionele strategieën zijn vereist om deze psychische symptomen te beheersen. Acupressuur is vermoedelijk een van de complementaire therapieën die psychologisch welbevinden kunnen bevorderen.

DOELSTELLING:

Het doel van deze studie was om de effecten van acupressuur op depressie, angst, stress en algemene psychische problemen bij patiënten met hemodialyse te evalueren.

ONTWERP:

Open-label gerandomiseerde gecontroleerde trial.

SNELHEID:

Drie hemodialysecentra.

DEELNEMERS:

Een totaal van 108 patiënten met hemodialyse werden willekeurig gerekruteerd in de acupressuurgroep (n = 54) en de controlegroep (n = 54).

METHODE:

De interventie werd uitgevoerd van januari tot maart 2014. De acupressuurgroep kreeg een routinematige hemodialysebehandeling plus 15 minuten acupressuur die driemaal per week gedurende vier weken werd toegepast. De controlegroep ontving alleen de gebruikelijke zorg met routinematige hemodialysebehandeling. De uitkomstmetingen waren de Depressie, Angststressschalen (DASS-21) en algemene psychologische problemen met behulp van de Algemene Gezondheidsenquête (GHQ-28). Statistische analyse werd uitgevoerd met behulp van Wilcoxon signed-rank test om DASS-schalen en GHQ-28-scores te vergelijken voor en na acupressuurinterventie.

RESULTATEN:

De acupressuurgroep had significant lagere DASS-scores en GHQ-scores in vergelijking met de controlegroep, hetgeen verbeteringen in depressie, angst, stress en algemene psychische problemen betekende. De subscore van de GHQ-28 voor sociale disfunctie was echter in beide groepen vergelijkbaar.

CONCLUSIE:

Bevindingen uit dit onderzoek wijzen erop dat acupressuurtherapie die driemaal per week gedurende vier weken werd toegediend, in staat was om depressie, angst, stress en algemene psychische problemen bij patiënten met hemodialyse significant te verminderen. Deze positieve bevinding suggereert dat acupressuur een rol kan spelen bij het bevorderen van psychologisch welbevinden van patiënten. Het bevorderen van psychologisch welzijn zal de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en negatieve uitkomsten die gepaard gaan met psychische aandoeningen en problemen die patiënten met hemodialyse ervaren, verminderen.

Copyright © 2014. Gepubliceerd door Elsevier Ltd.

KEYWORDS:

acupressuur; Angst; Depressie; hemodialyse; psychologische; Nierdialyse; Spanning

Alle blogs
Recente blogs
Archief
 
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Waar vindt u onze praktijk in Maarssen:
 
Columbuslaan 17
3603 GD  Maarssen
Utrecht, Nederland
T: 06-195 04 192
E: shiatsumaarssen@gmail.com 

De shiatsupraktijk voor energiebalans

- valt onder het tuchtrecht van de Wet  

  Kwaliteit,  Klachten en Geschillen Zorg   (WKKGZ)

- aangesloten bij RBCZ onder licentie

  nr. 508095R

- KvK nr.30207607

- is aangesloten bij beroepsvereniging

  Shiatsu Vereniging Nederland

 

  

  • LinkedIn - Black Circle
  • facebook-square
  • Twitter Square